Návody

Navigace

Kontakt

  • Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec
    Husova 333/II, 377 15 Jindřichův Hradec
  • 384 361 253

Přihlášení

Uživatelské jméno:
Heslo:
komunikuji se serverem, čekejte prosím

Základní informace pro rodiče a žáky

Po přihlášení můžete kontrolovat známky, omlouvat nepřítomnost žáků, sledovat domácí úkoly, odpadávání hodin, atd.

Existují tyto typy účtů:

učitel - určeno pro učitele

rodič - má přístup k docházce do školy, sledovat domácí úkoly, vypsané písemné práce, ke známkám a může omlouvat nepřítomnost žáků, rozvrh, suplování

žák - má přístup k docházce do školy, sledovat domácí úkoly, vypsané písemné práce, ke známkám, rozvrh, suplování

 

Je nezbytné, aby přihlašovací údaje rodičů neznali žáci. Rodiče se musí vždy přihlašovat svými přihlašovacími údaji a ne přihlašovacími údaji žáka. 

Pokud je žákovi 18 let, systém mu automaticky umožní omlouvat si docházku ve škole.

Doporučený je prohlížeč Google Chrome.

Podrobnější návody používání systému najdete v sekci Návody.

Případné dotazy pište na e-maily třídních učitelů či zástupce ředitele školy (soukup@gvn.cz).

Vítejte v EduPage

Milí rodiče, žáci,

škola přechází od 4. září 2017 na on-line systém EduPage. Tento systém má v sobě tyto moduly: třídní kniha, žákovská kniha, kalendář akcí, vnitřní email, rozvrh, suplování.

Systém nahrazuje papírovou třídní knihu a indexy žáků. Z tohoto důvodu bude komunikace mezi žáky a školou probíhat elektronicky a to včetně omluvenek.

Hlavními kontatktními osobami pro rodiče jsou třídní učitelé a případně zástupce ředitele školy. 

 

Měsíc září považájeme za zkušební a budeme rádi, pokud nás na nedostatky systému upozorníte a tím nám pomůžete zkvalitnit tento systém.

 

Veříme, že systém povede k lepší informovanosti rodičů a bude přínosem pro žáky a celou školu.

 

Postup zprovoznění systému EduPage:

4. září 2017 - spuštění třídní knihy a doplnění jmen žáků do jednotlivých tříd

4. září 2017 - 8. září 2017 - žáci dostanou dotazníky, které rodiče vyplnění. Třídní učitelé tyto informace (email na žáka a email na rodiče) dají do systému do 8. září 2017 do 8:00. 

11. září 2017 - p. Valášková a p. Pravdová vygenerují žákům a rodičům přístup do systému. Infromace budou poslány na kontaktní emaily. Od tohoto dne dojde k spuštění omlouvání absence ve škole.

22. září 2017 - do 8:00 třídní učitelé doplní kompletní dokumentaci žáků.

 

Děkujeme Vám za spolupráci

 

Vedení školy

 

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec
    Husova 333/II, 377 15 Jindřichův Hradec
  • 384 361 253

Fotogalerie